Record details

Name
    Brožek, Miroslav
Author of Article
    Ověření možnosti získání užitkových složek z odpadů úpravy
    Technologie gravitačně-flotační úpravy polymetalické rudy Zlaté Hory - západ
    Úprava tuzemských polymetalických rud pro zpracování v HMZ Bruntál