Record details

Name
    Bruthans, Jiří
Author of Monograph
    1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
    Proceedings - Internat. Conference on Groundwater in fractured rocks
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Author of Article
    C-14 AND U-SERIES DATING OF SPELEOTHEMS IN THE BOHEMIAN PARADISE (CZECH REPUBLIC): RETREAT RATES OF SANDSTONE CAVE WALLS AND IMPLICATIONS FOR CAVE ORIGIN
    Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
    COMPARISON OF CONDUIT VOLUMES OBTAINED FROM DIRECT MEASUREMENTS AND ARTIFICIAL TRACER TESTS
    Czech-Iranian research project in Iranian salt karst (SE Zagros Mts.).
    Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
    Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Evolution of salt diapir and karst morphology during the last glacial cycle : Effects of sea-level oscillation, diapir and regional uplift, and erosion (Persian Gulf, Iran)
    Expedice Namak: Expanze na nové solné pně
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Extent of groundwater flow area: Estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: Comparison of carbonate and salt karst
    Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes and significance for the origin of sandstone landforms
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Groundwater Resident Time in the Different Rocks and Nitrate Contamination in Area with Extensive Agriculture
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Holocene marine terraces on two salt diapirs in Pesian Gulf (Iran): age, depositional history and uplift rates
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data.
    Hydrológia a mikroklíma jaskyne
    Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah
    Írán: čtyři prosolené expedice a kdo za to může
    Isotopic study in karst-fractured aquifers: Bohemian Karst
    Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
    Karst and caves in salt diapirs, SE Zagros Mts. (Iran)
    Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mechanisms, timing, and rates of arid region mountain front recharge
    Mineralien aus den Salz-Diapiren von Hormoz, Namakdan und Khurgu, Zagros-Berge, Sud-Iran
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasuI: Jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála
    Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání-Býčí Skála
    Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Poznámky k charakteru a vzniku Jaskyňe Mŕtvych Netopierov (Nízké Tatry)
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
    Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
    Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu
    RESPONSE OF THE KARST PHREATIC ZONE TO FLOOD EVENTS IN A MAJOR RIVER (BOHEMIAN KARST, CZECH REPUBLIC) AND ITS IMPLICATION FOR CAVE GENESIS
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
    Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
    Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
    Solný kras : krápníky rostoucí jako z vody
    Srovnávací stopovací zkouška na Králickém Sněžníku: Je fluorescein vhodný stopovač pro horské krystalinikum?
    Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
    Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku
    Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje
    Stopovací zkoušky a nové poznatky o Miskovickém krasu u Kutné Hory
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů
    Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby )
    A study of erosion rates on salt diapir surfaces in the zagros Mountains, SE Iran
    Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology.
    Thickness of cap rock and other inportant factors affecting morphogenesis of salt karst
    Transit time in different karst areas in the Czech Republic: tracer tests and isotopic methods
    Transit time in karst conduits, saturated and unsaturated zone: tracer tests and isotopic methods
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Vody
    Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
    Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
    Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Země jako ledová koule : je rozvoj mnohobuněčných organizmů výsledkem globálního zalednění?