Record details

Name
    Buchtele, Jaroslav
Author of Monograph
    Chemie uhlí a jeho využití
    Co processing of coal with waste plastics
    Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
    Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím
    Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
    Technologie plynných paliv
    Uhlí - zdroje, procesy, užití
    Utilization of Coal Trends Towards Dewelopment
    Vývojové trendy užití uhlí
Author of Article
    1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
    Action of a inertinite on a coal and coke porous texture
    Adsorbente aus Braunkohlen
    Badanie struktury smól z wegla kamienego i brunatnego za pomoca spektroskopii lH i 13C FT HR NMR
    Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud
    Chemical and Physical Changes of Coal Maceral Groups during the Heating Process
    Chemical structure of maceral fractions of coal
    Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
    Chemical structure of maceral groups of coal
    Co-porolysis of coal with waste materials
    Co-pyrolysis coal/waste tyres
    Co-pyrolysis of Brown Coal with Waste Plastics
    Co-pyrolysis of Brown Coal with Waste Plastics
    Co-Pyrolysis of Coal and Polymeric Materials
    Co-pyrolysis of coal with organic solids
    Co-Pyrolysis of Coal with Organic Solids. Abstract
    Co-pyrolysis of coal with organic wastes
    Co-pyrolysis of coal with waste polymers
    Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1. Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples
    Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3. Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Coliquefaction of waste plastics with coal
    The comparative characteristics of co-pyrolysis coal/waste tires and coal/waste plastics
    Comparative co-pyrolysis coal/waste plastics
    The Czechoslovak Coal Base and Possibilities for Its Utilization
    Čína 2000-2050: uhlí rozhodujícím primárním energetickým zdrojem
    Degradation process of coal pyrolysis products during moulding of castings from graphitizing alloys
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Ecologically acceptable utilisation of domestic coal resource
    Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Environmental Impact of Coal Utilisation Technologies
    Environmentally acceptable utilization of hard coal
    Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
    Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
    Formation of pyrolytic carbon from coal carbonaceous additives in the process of the foundry mould exposure to heat
    Forms of pyrolytic carbon ensuing on thermal degradation of coal and carbonaceous additives
    The function of migrating carbon in the process of formation of the casting
    Growth, Structure and Properties of Pyrolytic Carbon in Moulding Mixtures
    Hladkost povrchu odlitků a vliv uhlíkatých komponent ve formovací směsi
    ICCS 97. Poznámky na okraj 9. mezinárodní konference o uhlí
    Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy
    Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by Means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy
    Je černé uhlí perspektivní surovina?
    Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů
    Laboratory Preparation of Sorbents from Chars
    Lesklý uhlík - představa a skutečnost
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
    Mechanical properties of sorbents from brown coals
    Migrace uhlíku v bentonitové formě
    Model Laboratory Unit for the Preparation of Chars
    Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů
    Morphology and formation of pyrolytic carbon in moulding mixtures
    New Techniques for the Production of Chars and Sorbents from Coal
    Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva - etapa soužití
    Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Perspektivy využití černého uhlí v České republice
    Possibilities of cokes from copyrolysis with organic waste utilization
    Possibilities of cokes from copyrolysis with organic waste utilization
    Possibilities of production of smokeless fuel via carbonization of Czech coals
    The Possibilities of Production of Smokeless Fuel via Carbonization of Czech Coals. Abstract
    Proces pyrolýzy uhlíkatých přísad v bentonitových směsích
    Properties of Sorbents from Brown Coal
    Properties of sorbents from brown coals
    Pyrolysis of Coal and Additives as a Source of Lustrous Carbon in the Foundry Mould
    Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu
    Rozlišení struktury forem pyrolýzního uhlíku pomocí rtg-difrakce
    Stanovení etherického kyslíku v heterogenních materiálech infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací
    Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
    Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
    Structure of maceral fractions of czech bituminous coals
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Struktura pyrolýzního uhlíku ve slévárenských formách
    Synergetic Effect of Chemical Structure and Maceral Composition of Hard Coals on their Technological Properties
    Thermophysical Properties of Hard Coals and the Relations to Coal Rank, Chemical Structure and Porous Texture
    Treatment of waste plastics with coal
    Tuhá bezdýmná paliva v ČR
    Two stage pyrolysis of carbonaceous materials and the smoothness of castings from graphitizing alloys
    Uhelné sorbenty - jejich příprava a použití
    Use of Coke from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes
    Use of Cokes from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes
    Utilization of coal in the Czech Republic, review/overlook
    Utilization of solid biomass waste through co-pyrolysis with coal
    Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie
    Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím
    Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty