Record details

Name
    Buchtele, Josef
Author of Article
    Evaluation of dynamics of groundwater storages using the water balance simulations
    Guide. Pre-conference excursion to the southern Bohemia (Czech Republic). International conference on Groundwater in fractured rocks, Prague, 15-19 September 2003
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    New approach to using GIS in groundwater runoff assessment: the Krušné Mts., Czech Republic
    Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages
    Rainfall-runoff processes modelling using the Sacramento and Brook models in the Cal Rodó catchment (Pyrenees, Spain)
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Variability of water regime in the forested experimental catchments
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    XVI.konference podunajských států o hydrologických předpovědích a hydrologických základech vodního hospodářství
    Změny odtokového režimu v důsledku klimatické variability