Record details

Name
    Budkovský, Jan
Author of Monograph
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
    Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Etapová zpráva - Detailní povrchový hydrogeologický výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Hydrochemický a hydrogeologický monitoring v rámci 2. etapy výběru testovacích polygonů.Závěrečná zpráva projektu "Provedení geol. a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa"
    Průběžná technická zpráva č. 1
Author of Article
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv