Record details

Name
    Bujok, Petr
Author of Article
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba