Record details

Name
    Burda, Miloslav
Author of Article
    Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
    Density inhomogeneities in the upper mantle of Central Europe and their gravitational effects
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
    Geological density model of the Earth crust along the international DSS profile No. V
    Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě
    Hustotní modelování přechodu litosféra - astenosféra
    Interpretácia kolárovskej tiažovej anomálie
    Isostatic State of Czechoslovak Territory
    K projevu připovrchových a hlubinných nehomogenit v tíhovém poli Karpat
    K výběru referenčního hustotního modelu
    Modelling of the density distribution in the Bohemian Massif
    On the manifestation of shallow and deep density inhomogeneities in the gravity field of the Carpathians
    Projev rozhraní mezi kůrou a pláštěm v tíhové mapě střední Evropy
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    Stripped gravity maps in Czechoslovakia
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
    Využití integrálních charakteristik k odhadům hloubky těžiště a celkové hmotnosti anomálního tělesa z hodnot vertikálního gradientu gravitačního potenciálu známých na konečné množině
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000