Record details

Name
    Bureš, Bohuslav
Author of Article
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance