Record details

Name
    Burel, František
Author of Article
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Informace o výsledcích geologickoprůzkumných prací na lokalitě Kopřivnice-Tichá
    Prognóza uhelných zásob produktivního karbonu na Příborsku v hloubce 1000 až 1500 m