Record details

Name
    Buriánek, David
Author of Monograph
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
    Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89B
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-89V
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90A
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90G
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-90V
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101A
    Geological map of the Zamtyn Nuruu Area 1:50,000, map sheet L-47-101G
    Geological mapping at a scale of 1:50 000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area),2005/2006 annual report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2005/2006, Annual Report
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Geologická mapa Jalapa 1:50 000
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
    Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua
    Geomorfologická mapa Jalapa
    Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
    Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Ag, As, Bi, Sb)
    Khundiin Gol area - Distribution of selected elements of the geochemical samples (Au, Mo, Cu, W)
    Khundiin Gol area - Geological map
    Khundiin Gol area - Synoptic geochemical map
    Locality No. 3 Nedvědice
    Locality No. 7 Lavičky near Velké Meziříčí
    Locality No. 9 Starkoč near Čáslav
    Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav
    Mapa de las fracturas tectónicas - Boaco, Nicaragua
    Mapa de las fracturas tectónicas Boaco, Nicaragua
    Mapa de las fracturas tectónicas Jalapa, Nicaragua
    Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
    Mapa geologico y de riesgos naturales, Boaco, Nicaragua
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-142 Valašské Meziříčí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-342 Brno-jih
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. 14-334 Polička
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
    Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. List 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
    Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25.000 list 32-213 Ktiš - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-142 Hejnice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-321 Jizerka
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno-jih. Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25.000 list 03-142 Hejnice - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
    Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice
Author of Article
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Allanit-(Ce) v horninách suity Tetčice (brněnský masiv)
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
    Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně.
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava)
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava).
    Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
    Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at the northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Contribution to genesis and relationships of granitic plutons of Eastern Mongolian Altay
    Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics
    Evolution of the Early Permian volcanic-plutonic complex in the western part of the Permian Gobi-Altay Rift (Khar Argalant Mts., SW Mongolia)
    Garnet-forming reactions in calc-silicate rocks from the Polička Unit, Svratka Unit and SE part of the Moldanubian Zone
    Geochemical and structural constraints on the magamtic history of the Chandman Massif of the eastern Mongolian Altay Range, SW Mongolia
    Geological position and origin of augen gneisses from the Polička Unit, eastern Bohemian Massif
    Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua)
    Geologická stavba Žďárských vrchů
    Geology, emplacement and structural evolution of the calc-alkaline intrusions in the Polička and Zábřeh Units (eastern part of Bohemian massif)
    Geomorphic, structural and paleostress analysis of a Quaternary giant slope failure near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice
    Granát ve vápenatosilikátových horninách poličského krystalinika
    Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granitoidní masivy oblasti Zamtyn Nuruu, jz. Mongolsko
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    The Hematite-magnetite mineralization in Polička Crystalline Complex
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    High-temperature to ultrahigh-temperature metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kinzigite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
    Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky
    Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
    Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
    Khan Khairkhan Crystalline complex
    Khan Khairkhan kompleksiin metamorf chuluulgijn petrographiin ontslog
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Konečně...aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze 'Lanovka' (Tišnov-Předklášteří)
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Limonitová mineralizace v Němčickém krasu
    Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu
    Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu
    Metamorphic evolution of crystalline units in the Khutag Nuur area, eastern Mongolian Altay
    Metamorphic evolution of the contact aureole of the Dipilto Batholith, Eastern Chortis Terrane, Nicaragua
    Metamorphic Zoning in the Polička Crystalline Unit
    Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyského teránu brunovistulika (brněnský batolit)
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu
    Nedvědice II
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nové naleziště geod u Vedrovic
    Nové výzkumy v centrální části nikaragujských kenozoických vulkanitů
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
    Opál a chalcedon ze Skleného nad Oslavou
    Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice-Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
    Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice?Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
    Origin and metamorphic evolution of Fe-Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif)
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    The Origin of Beryllium Anomaly in the Region of Králický Sněžník(Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Origin of the Jurassic quartz geodes from the Moravian Karst: fluid inclusion and stable isotope study
    Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America)
    Pegmatite dykes and quartz veins with tourmaline: an example of partial melting in the contact aureole of the Chandman Massif intrusion, SW Mongolia
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny
    Peraluminous granites from the Třebíč pluton in the Moldanubicum
    Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
    Petrografie poličského krystalinika
    Petrology and age of metamorphosed rock in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Petrology and Geochemistry of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Petrology and geochemistry of tonalites from the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Prokřemenělá dřeva z Vlasatic
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu
    Přibyslavice near Čáslav
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Reply to the discussion on "Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics"
    Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Starkoč near Čáslav
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions in Polička and Zábřeh Units, eastern part of Bohemian Massif
    Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Study of heavy minerals in the Lower Palaeozoic clastic sediments found in boreholes (SE Moravia, Czech Republic)
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubicum
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractionation of late solidus to early subsolidus magmatic fluids
    Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractition of late solidus to early subsolidus magmatic fluids
    Tourmalines of the Metabasite Zone, Brno Batholith
    Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
    Tourmalinites in the metamorphic complex of the Svratka Unit (Bohemian Massif): a study of compositional growth of tourmaline and genetic relations
    Tourmalins of the Metabasite Zone, Brno Batholith
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
    Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svratekého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
    The volcano-tectonic evolution of the Miocene Santa Lucía Volcano, Boaco district, Nicaragua
    Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
    Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124)
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
    Vznik a vývoj turmalinických nodulí v peraluminických granitech moldanubika
    Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum)
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)
    Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče