Record details

Name
    Burian, Miloš
Author of Monograph
    Horninové prostředí v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., Kbely. Fyzikálně-petrografický výzkum
    Monitoring of atmospheric deposition in the Koněprusy area and geochemical research of selected elements in monitoring net (monitoring 2003). Report on research to contract with the Velkolom Čertovy schody, a. s., for 2003
Author of Article
    Abtrag von Schwermetallen aus kontaminiertet BŢoden durch Erosionprozesse in landwirtschaftlichen Gebieten. (poster)
    Acidification of forest soils developed on the Říčany granite and on cenomanian sandstones of the Černokostelecko region - trends in the mobilization of selected minor and trace elements
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Biogeochemical cycles of metals in the environment: factores controlling their content in the tissues of selected forest tree species
    Biogeochemical fluxes of manganese in a Central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
    Contribution to the metodology of sampling and storage of natural liquid samples
    Cycling of beryllium in the environment under anthropogenic impact
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Evalution of the localiry "Truba" (Kostelec n. Č. Lesy) from the point of view of the bulk precipitation sampling
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and stemflow in Central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stemflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stream flow in central Bohemia, Czech Republic
    First experience with the new type of throughfall collector
    Influence of acidic deposition on the characteristics of soil in nature state reserve "Voděradské bučiny" from the point of view of trace elements content
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmspheric deposition
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    Inorganic Pollutants in Wet Atmospheric Deposition and the Trajectories of Their Possible Transport
    Leaching of some heavy metals in silicic rocks
    Leaching of some metals from brown-coal ash
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mobility of some metals during leaching of rocks
    Mobility of some metals during leaching of the rocks
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Partition of beryllium and several other trace elements insurface waters
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Recent trends in bulk deposition of As, Be, Cd, Cu, Mn, Pb and Zn over central Czech Republic
    The rehabilitation strategy of karst environment around bauxite deposits of the Kruja zone (Albania)
    The rehabilitation strategy of the environment around bauxite deposits in Kruja Zone (Albania)
    Sources and fluxes of selected microelements in a Central Bohemian forest ecosystem with granitic bedrock
    Ten years of monitoring the atmospheric inputs at the Černokostelecko region, Central Bohemia
    Význam metabolické činnosti lesních dřevin pro biogeochemické cykly některých minoritních a stopových prvků