Record details

Name
    Buzalka, Štefan
Author of Article
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
    Publikačná činnosť Gustava Fallera