Record details

Name
    Byczanski, Petr
Author of Monograph
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
Author of Article
    Algorithms for parallel FEM modelling of thermo-mechanical phenomena arising from the disposal of the spent nuclear fuel
    Analysis of Äspö Pillar Stability Experiment: Continuous thermo-mechanical model development and calibration
    Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů
    Aplikácia extrémne náročných výpočtov v geomechanike
    Challenging applications of iterative solvers in geotechnics
    Composite Grid finite element method: implementation and iterative solution with inexact subproblems
    Effective computing algorithm for maintenance optimization of highly reliable systems
    Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling
    Hledání lokálního maxima funkce algoritmus "postup06"
    Iterative methods for composite grid finite element analysis
    Large scale mathematical modelling of the effects of mining with GEM3/HPC software
    Large Scale modelling in geomechanics: elasticity, thermo-elasticity and iterative solvers
    Large-scale modelling of T-M phenomena from underground deposition of the spent nuclear fuel
    Large scale parallel FEM computations of far/near stress field changes in rocks
    Metoda adaptivní báze
    Micro-structural reliability design of brittle materials
    Modeling THM processes in rocks with the aid of parallel computing
    Modified semismooth Newton Method: Numerical example
    Multi-level hierarchical preconditioning (An introduction)
    Multiscale modelling of geomatrials and iterative solvers
    Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny
    Návrh řešení úloh elastoplasticity s izotropním zpevněním
    Parallel Schwarz Methods: Algebraic Construction of Coarse Problems, Implementation and Testing
    Řešení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup 08"
    Řešení soustavy nelineárních rovnic, algoritmus "POSTUP01"
    Space decomposition preconditioners and their application in geomechanics
    T-M Modelling of Geological Deposition of the Spent Nuclear Fuel - Äspö prototype repository