Record details

Name
    Bystrický, Ján
Author of Article
    Attribution to the Strážovská hornatina Mts. Triassic reef complex stratigraphy on the basis of Dasycladaceae (the west Carpathians Mts., Slovakia)
    The middle and upper Triassic of the Stratenská hornatina Mts. and its relation to the Triassic of the Slovak karst Silica nappe (the west Carpathians Mts., Slovakia)
    Nové poznatky a problémy stratigrafie triasu západných Karpát
    Physoporella croatica Herak, 1958 of the Slovak karst anisian (Slovakia, The West Carpathians Mts.)
    Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
    Stratigraphic ranging and zonation of Dasycladal Algae in the west Carpathians Mts., Triassic