Record details

Name
    Cícha, Jaroslav
Author of Article
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bertrandit a další minerály Be
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Drahokamové beryly z Písku
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Jeskyně Zlostenu a kras Kotelské planiny
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Late Permian-Liassic Megasequence AP6
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Středověké zlatodoly Kometa
    Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
    Turmalíny
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Živce a křemen