Record details

Name
    Cílek, Václav, 1955-
Author of Article
    Antická cunami : Středozemí a vulkanizmus patří k sobě
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Cunami a pytláci korálů
    Čínský antropocén
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Genetičeskije tipy lunnych silikatnych šarikov
    Geodiverzita
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický podklad a vývoj
    Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Když na Marsu sněží, je i Marťanům úzko : divné počasí marťanských pólů
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Ledové doby na Marsu
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    "Noemova archa" pod Araratem : pohled geologa
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Paměť krajiny
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pokryvné útvary a půdy
    Povodně a klimatické změny
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Prosecké katakomby
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Reliéf a geomorfologie
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Sádrovcové kůry - důsledek kyselých dešťů?
    Solární oteplování
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Sucho se živí suchem
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Všudypřítomná síra
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Weathering rinds of the Karakorum crystalline rocks
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále