Record details

Name
    Císlerová, Milena, 1940-
Author of Article
    Impact of the entrapped air on water flow and solute transport in heterogeneous soil: Experimental set-up
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : II. základní aplikace
    Modeling of the water flow and the contaminant transport in the soil profile of the Předměřice region
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces