Record details

Name
    Caňo, František
Author of Article
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Genetičeskije tipy cirkonov v metamorfičeskich gornych porodach: obsuždenije rezul'tatov na rastrovom elektronovom mikroskope
    Gold-bearing arsenopyrite of the Pezinok antimonite deposit
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach
    K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Klinoptilolitová a karbonátová mineralizácia andezitu v kameňolome pri Kozárovciach
    Mineralógia, paragenéza a geochémia antimonitových žíl v oblasti Betliar-Čučma-Volovec
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Zircon from granitoid rocks of the Tríbeč-Zobor crystalline complex : its typology, chemical and isotopic composition