Record details

Name
    Cempírek, Jan
Author of Monograph
    Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic
    Locality No. 9 Starkoč near Čáslav
    Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav
Author of Article
    Abyssal pegmatite with anhydrous borosilicates from the Bory granulite, Moldanubian Zone, Czech Republic
    Abyssal pegmatite with anhydrous borosilicates from the Bory granulite, Moldanubicum, Czech Republic
    Abyssal pegmatite with olenite and dumortierite from Kutná Hora, Czech Republic: an example of fractionation in the Li-poor, Al,B-rich granitic system.
    Abyssal pegmatites in Moldanubicum of the Bohemian Massif.
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden
    Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden.
    Bertrandit a další minerály Be
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryllophosphate assemblages in late hydrothermal stage of the Rožná lepidolite pegmatite
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb,Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite and werdingite from the Bory Granulite Massif , Czech Republic
    Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic
    Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatit od Vémyslic u Moravského Krumlova, gfohlská jednotka, moldanubikum
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb)
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina.
    Hydroxylherderit z Rožné
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Lithium isotope fractionation in pegmatites - Function of bond length
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Note on the formula of brunogeierite and the first bond-valence parameters for Ge2+
    Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech - přehled
    Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus-an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Poor Fe-Mn fractionation vs. strong morphological and paragenetic diversification of garnet from the pegmatite dike Oldřich, Dolní Bory.
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Přibyslavice near Čáslav
    Rare earth elements and yttrium geochemistry of dolomite from post-Variscan vein-type mineralization of the Nízký Jeseník and Upper Silesian Basins, Czech Republic
    Skrytá krása černého turmalínu
    Sodium scandium diphosphate, NaScP2O7, isotypic with alpha-NaTi(III)P2O7
    Spinely
    Starkoč near Čáslav
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Two stage evolution of niobian titanite from hedenbergite vein skarn at Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure.
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika