Record details

Name
    Cháb, Jan
Author of Monograph
    The 1 : 5 Million International Geological Map of Europe and Adjacent Area - IGME 5 000
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-13 Vrbno pod Pradědem
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Strukturovaná legenda digitální geologické mapy ČR 1:500 000
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České Republiky 1: 25 000 14-224 Jeseník
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14-224 Jeseník
Author of Article
    Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
    Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Fosilie v kalcitových glomeroblastech ve fylitech vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Garnet compositional zoning and P-T conditions of metamorphism, Teplá Crystalline Complex, Western Bohemia
    Garnets of the pre-Devonian rocks in the eastern part of the Hrubý Jeseník Mts. (North Moravia, Czechoslovakia)
    General problems of the TB (Teplá-Barrandian) Precambrian, Bohemian Massif, the Czech Republic
    Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
    Geological interpretation of major regional units: The Teplá-Barrandien Unit
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geology of the NW part of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe)
    Hyperaluminický metapegmatit od Hanova (Tepelská plošina)
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Krupník z devonu vrbenské skupiny
    Main Results of the project: Results obtained on individual topics
    Metamorphic Evolution. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Metamorphism in the Teplá Upland, Bohemian Massif, Czech Republic (Preliminary report)
    Metamorphism of the Teplá Crystalline Complex
    Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
    Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin
    Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
    Petrology and geochemistry of intrusive rocks of the Teplá crystalline complex (ZTT North)
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Prekambrium bohemika: Stručný přehled
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Stavba moravskoslezské větve evropského mladopaleozoického orogénu (pracovní hypotéza)
    Stratigraphy : Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    The Teplá crystalline complex (ZTT North) metamorphism III
    The Teplá Upland (ZTT north) metamorphism. II
    Valounové fylity v devonu vrbenské skupiny
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 2. Crystalline nappes of the Hrubý Jeseník Mts.
    The Variscides at the east margin of the Bohemian massif
    Variská orogeneze v sileziku
    Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zpráva o geologickém mapování na listech 14-223 Lipová-lázně a 14-241 Branná