Record details

Name
    Chakhmouradian, Anton R.
Author of Article
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně