Record details

Name
    Chalupský, Vojtěch
Author of Article
    Geochemistry of Calc-alkaline Volcanic Rocks in relation to deep structure of Ecuador and Southern Colombia
    Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
    Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu