Record details

Name
    Chlupáč, Ivo
Author of Monograph
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    První mezinárodní stratotyp: hranice silur-devon, Geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou
Author of Article
    Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barandian area, Czech Republic.
    Excursion II, day 2, stop 5: Točník
    Excursion II, day 2, stop 6: Medový Újezd
    First homalonotid trilobites from the Devonian of Bohemia and their significance.
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha ? Červený vrch (Prague Basin, Barrandian area)
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Middle ordovician at Praha-Červený hill (Barrandian area, Czech republic)
    Pragian/Zlíchovian and Zlíchovian/Dalejan boundary sections in the Lower Devonian of the Barrandian area, Czech Republic
    Series and stage boundaries in the Devonian of Czech Republic
    Some problematical arthropods from the Upper Ordovician Letná Formation of Bohemia
    Trilobites and standard Devonian stage boundaries.
    Unusual arthropods from the Bohemian Ordovician - a review