Record details

Name
    Chlupáč, Ivo, 1931-2002
Author of Article
    Anmerkungen zur Devon-Korrelationstabelle, B117dm03 - B119dm03, B118ds03: Mittel- und oberdevonische Trilobiten-Stratigraphien von Böhmen und Mähren, Tschechische Republik, und vom Heilig-Kreuz-Gebirge, Polen
    Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic)
    Assemblage of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia and their analogues
    Barrande's stratigraphic concepts, palaeontological localities and tradition - comparison with the present state
    The Bohemian lower Devonian stages
    The Bohemian Massif
    Brdy a geologické vědy
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Comments on the Lower-Middle Devonian boundary
    Comments on the trilobite from "La Grotte du Trilobite"
    Comments to recently advertised alpinotype nappe structure of the Barrandian Paleozoic
    Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Republic"
    Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barrandian area, Czech Republic
    Day 1, stop 1: Čertova skála
    Day 1, stop 2: Roadcut N of Týřovice
    Day 1, stop 3. Luh near Skryje
    Day 1, stop 5: Medový Újezd
    Day 1, stop 6: Točník
    Day 5, stop 4: Budňany Rock at Karlštejn
    Day 5, stop 5: Klonk near Suchomasty
    Devon
    Devonian Correlation Table : supplements 2003
    Devonian Trilobites - Evolution and events
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Druhé mezinárodní sympozium o devonu v Calgary (1987)
    Early Devonian eurypterids with Bohemian affinities from Catalonia (NE Spain)
    Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy
    Examples of important geological localities in the Sudets (Czech Republic)
    Examples of lower Zlíchovian and Dalej boundary intervals in the Barrandian area, Czech Republic
    Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Facies and paleogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    First homalonotid trilobites from the Devonian of Bohemia and their significance
    Formy na perník s motivem trilobitů
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
    Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia
    Geologický podklad a vývoj
    Geology of fossil sites with the oldest Bohemian fauna (Lower Cambrian, Barrandian area)
    The global stratotype section and point of the lower Pragian boundary
    The global stratotype section and point of the Silurian-Devonian boundary
    In memoriam RNDr. Aloise Přibyla, CSc.
    In memoriam RNDr. Milana Šnajdra
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    The Lochkovian-Pragian boundary in the Lower Devonian of the Barrandian area
    Lower Cambrian arthropods from the Paseky Shale (Barrandian area, Czech Republic)
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    Magnetostratigraphy susceptibility of the Přídolian-Lochkovian (Silurian-Devonian) GSSP (Klonk, Czech Republic) and a coeval sequence in Anti-Atlas Morocco
    The metamorphic Palaeozoic of the "Islet Zone" as a possible connecting link between the Barrandian and the Moldanubicum
    Mezinárodní konference o devonu v Československu
    Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Middle Devonian trilobites from Čelechovice in Moravia (Czechoslovakia)
    Middle Ordovician at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic)
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus
    New aristozoid crustaceans from the Lower Devonian of Bohemia
    New Devonian occurrences in the Ještěd Mts., North Bohemia
    Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory
    Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
    The oldest fauna from Bohemia
    Ordovician ichnofossills in the metamorphic mantle of he Central Bohemian pluton
    An outline of the East Krkonoše Complex geology
    Palaeozoic ichnofossils in phyllites near Železný Brod, northern Bohemia
    The Palaeozoic of the Ještěd Mountains
    Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku
    Phyllocarid crustaceans from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Vokovice
    Possible global events and the stratigraphy of the Paleozoic of the Barrandian (Cambrian - Middle Devonian, Czechoslovakia)
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 1: Krašovice
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 4: Točník
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Pragian/Zlíchovian and Zlíchovian/Dalejan boundary sections in the Lower Devonian of the Barrandian area, Czech Republic
    Preliminary submission for lower-middle Devonian boundary stratotype in the Barrandian area
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Pterygotid eurypterids (Arthropoda, Chelicerata) in the Silurian and Devonian of Bohemia
    Radim Kettner a stratigrafie Barrandienu
    Radvan Horný sedmdesátiletý
    Reflection of possible global Devonian events in the Barrandian area, C.S.S.R.
    Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    A remarkable Pragian trilobite assemblage from the Barrandian
    Reports of Bohemian trilobites before Barrande
    Series and stage boundaries in the Devonian of the Czech Republic
    Series of stages within palaeozoic systems?
    Silur v metamorfovaném ostrově sedlčansko-krásnohorském
    Some problematical arthropods from the Upper Orodovician Letná Formation of Bohemia
    Současný stav základního chronostratigrafického dělení
    Sto let od narození Radima Kettnera (1891-1967)
    Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
    Stratigrafický výzkum
    Stratigrafie a paleontologie na 27. mezinárodním geologickém kongresu
    Stratigraphic evaluation of some metamorphic units in the N part of the Bohemian Massif
    The stratigraphically latest trilobite of the Barrandian area
    Stratigraphy : Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic "Islet" in Bohemia (Proterozoic? to Devonian)
    Structure and environment of ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Structure and environment of the ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Světové dědictví a geologické objekty
    Thirty years of the first international stratotype: The Silurian-Devonian boundary at Klonk and its present status
    Trilobites and standard Devonian stage boundaries
    Trilobites at the Devonian-Carboniferous boundary
    Trilobites from the Givetian and Frasnian of the Holy Cross Mountains
    Trilobiti v obřadní síni berounské radnice
    Trilobitová fauna čelechovického devonu
    Two index trilobites from the Lochkovian-Pragian boundary beds of Bohemia (Lower Devonian, Czechoslovakia)
    Unusual arthropods from the Bohemian Ordovician - a review
    Vladimír Havlíček as a geologist
    Výzkum klasické paleontologické lokality "Luh" ve skryjském kambriu
    Zásady české stratigrafické klasifikace, 3.vydání
    Zemřel RNDr. Vladimír Havlíček, CSc.