Record details

Name
    Chmelová, Jana
Author of Article
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie