Record details

Name
    Chrt, Jiří
Author of Article
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Barytové formace Českého masívu
    Fluorite and barite formations in the Krušné hory Mts.
    Fluoritové formace Českého masívu
    Granát - významná průmyslová surovina
    Granát jako průmyslový minerál
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Kontinentální hluboký vrt KTB u Windischeschenbach ukončen
    Kyzová ložiska zóny Las Moscas-Siguanea v sérii Trinidad v Kubánské republice
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
    Ložisko chemického barytu v Mackově u Flájí
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Ložisko wollastonitu Skalka u Aše
    Minerály sillimanitové skupiny
    Největší světová ložiska molybdenových rud - Climax a Henderson v USA
    Netypický výskyt barytu u Jívky
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Slída - významný průmyslový minerál
    Současný stav revíru El Cobre na Kubě
    Současný stav revíru Matahambre a Santa Lucia na Kubě
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Vločková slída
    Výskyt stratiformního barytu v Krhanicích nad Sázavou
    Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
    Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic
    Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek
    Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA
    Wollastonit - nová surovina v České republice