Record details

Name
    Chvátal, Marek, 1972-
Author of Article
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Minerální pigmenty ČR
    O potřebě propagace geologie na bazální úrovni
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy