Record details

Name
    Chvátalová, Alena
Author of Article
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří