Record details

Name
    Coufal, Pavel
Author of Article
    Kalcitové konkrece z Kadaně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Leaching of lead metallurgical slag in citric solutions-implications for disposal and weathering in soil environments
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken