Record details

Name
    Czudek, Tadeáš
Author of Article
    27. sjezd DEUQUA (Lipsko, září 1994)
    Akademik Emil Mazúr zemřel
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Druhý sjezd polských geomorfologů
    Geomorfologická analýza povodí Bystřice mezi Domašovem n. B. a Hrubou Vodou
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    Kolik ledu je v Antarktidě?
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Kryopedimente - wichtige Reliefformen der rezenten und pleistozänen Permafrostgebiete
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Osoblažská nížina - geomorfologický přehled
    Periglaciální procesy u Přibic v Dyjsko-svrateckém úvalu
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Pleistocenní permafrost na území Československa
    Profil IIIa na Stránské skále v Brně
    Současný stav a perspektivy české geomorfologie
    Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Vznik morfostruktury Moravské brány
    Zpráva o gemorfologickém výzkumu úpatní plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu Poopavské nížiny
    Zpráva o výzkumu mrazových klínů u Pasohlávek v Dyjsko-svrateckém úvalu
    Zum Problem der Kryoplanationsterrassen