Record details

Name
    Džuppa, Peter
Author of Article
    Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova
    Seminár o prínose geofyziky pri hydrogeologickom prieskume Západných Karpát