Record details

Name
    Dašková, Jiřina
Author of Monograph
    Kašpar Maria Sternberg - Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt
    Kašpar Maria Sternberg- Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt
    Palynologie vzorků z Ekvádoru
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
Author of Article
    Alnus kefersteinii (GOEPPERT) UNGER and its in situ pollen (Bechlejovice, Tertiary, Czech Republic)
    Autochthonous plant taphocenoze preserved in pyroclastic rocks of the Bolsovian, Upper Carboniferous, Czech Republic (Central Europe)
    Carboniferous and Devonian Polysporia and its spores
    Carboniferous and Devonian Polysporia and its spores
    The comparison of in situ megaspores and dispersed megaspore assemblages from the Pennsylvanian (Duckmantian-Stephanian C age) of the Czech Republic
    The comparison of in situ megaspores and dispersed megaspore assemblages from the Pennsylvanian (Duckmantian-Stephanian C age) of the Czech Republic
    Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic)
    Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic)
    Composition and structure of an in situ Midle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic)
    Ferns of the Bohemian and their in situ spores
    Ferns of the Bohemian Cenomanian and their in situ spores
    Fertile fern fronds and their in-situ spores from the Cenomanian of the Czech Republic
    Fertile fern fronds and their in situ spores from the Cenomanian of the Czech Republic
    In situ pollen of Alnus kefersteinii (Goeppert) Unger (Betulales: Betulaceae) from the Oligocene of Bechlejovice, Czech Republic
    In situ pollen of Alnus kefersteinii (Goeppert) Unger (Betulales: Betulaceae) from the Oligocene of Bechlejovice, Czech Republic
    In situ spores of the fertile fern fronds from the Cenomanian of the Czech Republic
    Jak oživit zkameněliny : trojrozměrná virtuální paleontologie
    Jak oživit zkameněliny
    Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    List of publications of Proffessor RNDr. Blanka Pacltová, CSc
    A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
    A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
    A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
    Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic
    Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun)
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
    A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction
    A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction
    A new schizaeaceous fern, Schizaeopsis ekrtii sp nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic
    A new schizaeaceous fern, Schzaeopsis ekrtii sp. nov., and its in situ spores from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic.
    Nové výsledky výzkumu křídových kapradin z čeledi Matoniaceae
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic)
    A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic)
    The palaeoecology model of the river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    The palaeoecology model of the river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basins (Czech Republic)
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
    Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Phylogeny and relationship of some isoetalean spores from the devonian to the present
    Phylogeny and relationship of some isoetalean spores from the Devonian to the present
    Phylogeny and relationship of some isoetalean spores from the Devonian to the present
    Primitive gallery forest from the intrasudetic basins
    primitive gallery forest from the Intrasudetic Basins (Duckmantian, Czech Republic)
    Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
    Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
    Příběh planety Země : pozvánka na výstavu
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    A re-examination of Cenozoic Polypodium in North America
    A re-examination of Cenozoic Polypodium in North America
    Reproductive structures of Cretaceous Matoniaceae - new genus Konijnenburgia
    Reproductive structures of Cretaceous Matoniaceae - new genus Konijnenburgia
    Revision of Chaloneria and their spores from the Pennsylvanian continental basins of the Czech Republic
    Revision of Chaloneria and their spores from the Pennsylvanian continental basins of the Czech Republic
    Revision of the type material in the genus nathorstia heer (Filicales)
    Revision of the type material in the genus Nathorstia Heer (Filicales)
    Structure of the mid-Westphalian peat-forming rain forest preserved in volcanic ash from the continental basins of central and western Bohemia
    The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pannsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
    The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
    The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
    Two new species of Kladnostrobus nov. gen. and their spores from the Pennsylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian, Czech Republic).
    Two new species of Kladnostrobus nov.gen. and their spores from the Pennsylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian, Czech Republic)
    Vliv macerace na velikost megaspor Laevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr
    Vnitřní morfologie rodu Huttonia (12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň)
Editor of Monograph
    Palaeozoic palynology in space and time. Book of abstracts