Record details

Name
    Daněk, Vilém
Author of Article
    The anthracite seam near Mikulov, Krušné hory Mountains
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Distribution of Some Rare Elements in the Bottom Sediments in the Water Rese
    Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky
    Petrology of Coal from continental basins in the Czech Republic
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic.
    Složení a struktura uhlí České republiky
    South Moravian lignites in the Vienna Basin
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění
    Výskyt fosilní organické hmoty v okolí Mikulova v Krušných horách
    Weathering of lignite seam partially outputed by underground mine in Bílina open pit.