Record details

Name
    Danko, Jaroslav
Author of Article
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami