Record details

Name
    Datel, Josef
Author of Monograph
    CORONA - Confidence in forecasting of natural attenuation
    Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Author of Article
    Environmental impact of mine water from chemical extraction and underground uranium mining - Straz pod Ralskem
    Geochemical and mineralogical processes in a gasoline-contaminated aquifer at Hnevice site
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemical, mineralogical and hydrogeological study of natural attenuation processes at the test site Hnevice
    Geochemický a mineralogický výzkum kontaminačního mraku v Hněvicích
    Geochemistry of contaminant plume at Hnevice site
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
    Hydrogeologické poměry zlatodolu Roudný
    Moderní karotážní postupy při řešení hydrogeologických a inženýrských problémů
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod v České republice
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Přírodní atenuace organických kontaminantů
    Quantitative aspects of groundwater protection zones in the Czech Republic
    Redox zonality at site of natural attenuation of petroleum hydrocarbon at Hnevice, Czech Republic
    Sanace podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů
    Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv na zdroje pitné vody
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Termální vody Ústecka a Děčínska
    Termální vody Ústecka a Děčínska
    Thermal waters of the Usti nad Labem area: optimalization of their use on the basis of new hydrogeological and well-logging data, Czech Republic
    Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití
    Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Vžité představy nemusí vždy platit. Kolín - Tři Dvory a hydraulická funkce Labe
    Well logging methods in groundwater surveys of complicated aquifer systems: Bohemian Cretaceous Basin
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec