Record details

Name
    Demek, Jaromír
Author of Monograph
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
Author of Article
    Catastrophic implications on global climatic change and cold regions of Euroasia
    Druhý sjezd polských geomorfologů
    General Geomorphological Maps and Geomorphological Information Systems (case study monitoring of protected areas in East Bohemia, Czech Republic)
    Geoekologie do 21. století
    Geografická pozice Moravského krasu
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Geomorfolog Dr.Tadeáš Czudek, DrSc., šedesátníkem
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Geomorphology of Hejda Mesa in the Police Basin
    Geomorphology of Ostaš Mesa in the Polická pánev Basin (Czechia)
    Global warming and the natural resources of the northern polar regions: their use and conservation
    Joint valleys: origin and development
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    Klimaschwankungen und Geoprozesse im kalten Norden Euroasiens
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Ostrava (k.ú. Petřkovice u Ostravy, okr. Ostrava)
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance
    Třetí mezinárodní geomorfologická konference Kanada 1993
    Zpráva o geomorfologickém mapování Hejdy a jejího okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování Kočičích skal a jejich okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování okolí Pěkova v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování Ostaše a jeho západního okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o výzkumu pleistocenních kryogenních tvarů Ještědského hřbetu