Record details

Name
    Demek, Jaromír, 1930-
Author of Article
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geomorfolog Jan Krejčí
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    III. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    K osmdesátinám profesora Jana Krejčího
    Komise IGU "Význam periglaciálních jevů"
    Kvantitativní výzkum svahových pohybů ve vnějších západních Karpatech
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Parallels between karst relief and granite relief case study of the Bohemian Highlands, Czech Republic
    Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
    Pleistocene cryopediments and cryopediplains of the Moravian-Silesian Carpathians and the Vienna Basin (Czech Republic)
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Sympozium o krasu sudetské soustavy v Králíkách 1981
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Významné poruchové linie Československa z hlediska geodetického
    Zarovnané reliéfy české vysočiny
    Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981