Record details

Name
    Dimitrovský, Konstantin
Author of Article
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách