Record details

Name
    Dobeš, Petr
Author of Monograph
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
    Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí
    Post-magmatic hydrothermal processes and paleofluid records in the Podlesí granite stock
    Postmagmatické hydrotermální procesy a charakter paleofluid v granitovém pni u Podlesí
    Průběžná technická zpráva č. 1
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Author of Article
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Baryt a barytová ložiska
    Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis
    Character of ore fluids in the eastern part of the Dachang ore district, south China
    Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif: a fluid inclusion record
    Characteristics of paleofluids related to metamorphic and magmatic processes in the western part of Bohemian Massif
    Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Conditions for veining in the Barrandian basin (Lower Palaeozoic), Czech Republic: Evidence from fluid inclusion and apatite fission track analysis
    Contact metamorphism of bituminous shales by a basaltic sill: Response of clay minerals and organic matter
    Contact metamorphism of sedimentary strata by a basaltic sill: Computer simulations and geological evidence
    Contrasting types of paleofluids in volcano-sedimentary complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
    Diagenetic fluid circulation through the fractures: A case study from the Barrandian basin (Lower Paleozoic), Czech Republic
    Epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán - exploration geochemistry and genesis of gold deposits
    Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
    Epithermal polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study
    Fluid inclusion and stable isotope study at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid inclusion planes vs. fracturing in PTP-3 borehole at Podlesí granite stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Fluid Inclusion Planes vs. Fracturing in PTP-3 Borehole at Podlesí Granite Stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Fluid inclusion record in rocks of Moldanubicum and Teplá-Barrandian Unit (Czech Republic)
    Fluid inclusion record in rocks of Moldanubicum and Teplá-Barrandian Unit (Czech Republic)
    Fluid inclusions in granulites in the Moldanubicum of South Bohemia: peak vs. retrograde formation
    Fluid inclusions in granulites of the Moldanubicum of Southern Bohemia: post-metamorphic formation?
    Fluidní inkluze
    Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
    Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
    Fracture analysis and fluid inclusion planes in PTP-3 borehole at Podlesí granite stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Genesis of the epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán
    Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice
    Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Upland
    Hydrothermal mineralizations of the West-Bohemian region: P-T-X conditions of deposition and hydrothermal fluid sources
    The importance of black shales in the origin of the Amantaytau orogenic gold deposit in Uzbekistan: evidence from pyrite chemistry and sulfur isotope data
    The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Late to post-Variscan hydrothermal activity along the Bohemicum/Moldanubicum boundary (Bohemian Massif)
    Melt inclusions in quartz phenocrysts in rhyolite from Cínovec near Teplice (the Krušné hory Mts.): Petrological significance
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Migration of paleo- and recent fluids in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic: Fractures, fluid inclusion planes, open microcracs
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Oil-bearing inclusions in vein quartz and calcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice Crystalline Complex (Czech Republic)
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Origin of wolframite mineralization at Jermanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions and stable isotopes
    Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Petroleum inclusions in the Barrandian Palaeozoic basin, Czech Republic: P, T, X modeling
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Post-magmatic hydrothermal fluid flow in granites: A study of fluid inclusions in rocks and veins of the Melechov massif (Czech Republic)
    Post-magmatic hydrothermal vein mineralization in granitic rocks: T-X evolution, fluid inclusion study
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
    Preliminary results of a fluid inclusion study in granulites in Moldanubicum of South Bohemia
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    Retrograde fluid inclusions from high-pressure granulites of the Moldanubicum, Southern Bohemia
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field (south China)
    The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    Stable isotope and fluid inclusion study of polymetallic mineralization in Jihlava Ore District (Czech Republic)
    Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Study of isotopes and palaeofluids : Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif, a fluid inclusions study
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Temporal investigations and retrograde metamorphism of the north-eastern part of the Bohemian massif
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field, South China: Fluid inclusion and stable isotope study
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Two distinct types of hydrothermal vein mineralization in granitoid rocks of the Central Bohemian Pluton at the Mokrsko-West locality (Czech Republic)
    A two-stage evolution model for the Amantaytau orogenic-type gold deposit in Uzbekistan
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
    Vein-type hydrothermal deposits of the Bohemian Massif: Evolution of hydrothermal fluid sources and relation to extension events in the crust
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách
    Žulová - Korálové jámy. Část II. - Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
Other author
Role
   Původce
Article
   Chemical and Isotopic Analyses of Fluid Inclusions in Variscan and Post-Variscan Fluorite and Barite Occurrences in the Erzgebirge Mountains, Vogtland, Thuringia Mountains and Harz Mountains, Germany
   Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications