Record details

Name
    Dobrovolný, Jiří
Author of Monograph
    Kaolinitické pískovce Krašovice - Trnová
    Kaolinitické pískovce Nekmíř - Horní Bělá. Závěrečná zpráva
    Kaolíny (Horní Bříza - Trnová)
    Kaolíny Kaznějov : závěrečná zpráva
    Kaolíny Kaznějov jih. Závěrečná zpráva
    Kaolíny (žloutnutí)
    Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí
    Petrologická charakteristika kaolinitických surovin z ložiska Břežany II. Závěrečná zpráva
Author of Article
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
Other author
Monograph
   Mineralogic analysis of samples from karst sediments in Slovenia, 4. : final report
   Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa