Record details

Name
    Doležalová, Marta
Author of Article
    Back Analysis of Three Dimensional Model for Geotechnical Problems
    Cracking and sliding of zoned dams
    Cracking, piping and remedial measures
    How complex the material model should be for a given geotechnical problems?
    Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Numerical Testing and Implementation of Elastic-Plastic Models of Geomaterials
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    On non-monotonic stress-path effect in numerical analysis of geotechnical structures
    On overestimation of displacements in numerical calculation of zoned dams
    On stress-strain behaviour of zoned dams
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Problem-oriented constitutive modelling of geomaterials
    Problémově orientované konstitutivní modelování geomateriálů
    Review and Comments on "Contribution of Professor Desai to Development of Computational Procedures and Methods in Geomechanics"
    Stress path analysis of geotechnical structures
    Theoretical basic of distinct element method and parallelization of VDEC code for solving mechanical problems