Record details

Name
    Dopita, Miloslav
Author of Monograph
    Atlas geologiczno-złożowy polskiej i czeskiej części górnośląskiego zagłębia węglowego. 1:200 000
Author of Article
    Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000
    Báňské školství, věda a výzkum
    The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
    Coal Tonsteins in the Czech Part of the Upper Silesian Basin
    Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
    Dopad hornické činnosti na životní prostředí
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem
    Karvinské souvrství
    Knowledge concerning the alteration of coal seatns in weathering zone of productive carboniferous from the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Basin (OKR)
    Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve
    Ložiska a indicie přírodních ulovodíků
    Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
    Ostravské souvrství
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Označování a vývoj uhelných slojí
    Paleoreliéf epivariské platformy a její zvětralinový plášť
    Pierwsze przegladowe mapy geologiczno - zlozowe karbonu polskiej i czeskiej czasci Górnoslaskiego Zaglabia Waglowego (komunikat)
    Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District
    Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim
    Prouhelnění, chemicko-technologické vlastnosti a petrologie uhlí
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A)
    Sedlové vrstvy české části hornoslezské pánve
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous Coal
    Solution of problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Nedůlní organizace
    Uhlonosnost a uhelné zásoby
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Uhlonosný karbon
    Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
    Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve