Record details

Name
    Drábek, Milan
Author of Monograph
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Author of Article
    The Ag-Pd-Te system - experimental study and mineralogy
    The age of formation of a marble in the Moldanubian Varied Group, Bohemian massif, Czech Republic using Re-Os dating of molybdenite
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    Application of experimental mineralogy to the description of new platinum-group minerals
    Application of synthetic material for characterization of new PGM: Zaccariniite
    Arsenic in iron disulfides in a brown coal from the North Bohemian Basin, Czech Republic
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Crystal structure and physical properties of a new platinum-group mineral pašavaite, Pd3Pb2Te2
    Crystal structure and transport properties of Pd5HgSe
    Crystal structure determination of new phase Ni2SbTe2 from Kunratice near Šluknov (Czech Republic)
    The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction and its mineralogical applications
    The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction data and its mineralogical applications
    Crystal structure of trigonal Na4[(UO)2(CO3)3]
    Crystal structures of two synthetic ferruginous cesium micas: crystal chemistry and implications for refinement techniques
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Crystallographic study of Pd(Pt)-Hg-Se ternary systems
    Crystallography of the Sb-Te-Ni system
    Cs-ferriannite as a possible host for waste cesium: crystal structure and synthesis
    Cs-tetra-ferri-annite: High-pressure and high-temperature behaviour of a potential nuclear waste disposal phase
    Cs-tetra-ferri-annite:High pressure and high-temperature behavior of a potentional nuclear waste disposal phase
    Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
    Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
    Experimental mineralogical aspects of Re-Os molybdenite geochronometry
    Experimental results and mineralogy of the Pd-Sn-Te system
    Experimental study of silver-palladium sellenides
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Experimentální výzkum fázových vztahů v soustavách Cu-Mo-Te a Cu-Mo-Se
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Fázové vztahy v soustavě Mo-Se-S
    Fázové vztahy v soustavě Pb-Sn-Te-S
    The Fe-Mo-Nb-S system: Phase relations of edgarite
    Fe/Ni-distribution over crystallographically non-equivalent sites in the crystal structure of two synthetic schreibersites
    Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
    The germanium-lead-sulfur-oxygen system and related minerals
    Hydrothermal synthesis of Cs-Fe trioctahedral ferruginous micas
    Influence of titanium content on crystal structure of iron monosulfide
    Inversion twinning in troilite
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
    Jacutingaite, Pt HgSe , a new platinum-group mineral from the Caue iron-ore deposit, Itabira District, Minas Gerais, Brazil
    Kotulskite-sobolevskite solid solution, natural occurrence and an experimental investigation
    Krystalová struktura syntetického CsAlSiO4
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Low temperature hydrothermal interaction of Cs- containing solutions with a granite: An experimental approach
    Low-temperature hydrothermal interaction of Cs-containing solutions with a granite: an experimental approach
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800 °C
    The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800?C
    Mica phases suistable for fixation of radionuclides of cesium and rubidium
    Mineralogical significance of the system Pd-Se at 350°C
    Mineralogické aspekty ukládání radioaktivních odpadů
    Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    The Mo-Se-S and the Mo-Te-S systems
    A new Pd3Pb2Te2 phase and its stable assemblages - Experimental approach
    Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of a synthetic analogue
    Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    The Os-Mo-S system, a crystal-chemical and experimental approach
    PAŠAVAITE, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from Noril`sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia
    The Pb-Sn-Te-S system and its geological applications
    The Pd-Pb-Te system: pašavaite phase relations, experimental approach
    The Pd-Sn-Te system and its geological applications - First results
    Phase equilibria in the Pd-Sn-Te system
    Phase relations in the pseudo-ternary system, Co2P-Fe2P- Ni2P
    Phase relations of the Cu-Mo-Te system at 800 C and related data
    Phosphide solid solutions within the metal-rich section of the quaternary system, Co-Fe-Ni-P at 800 ?C, and their mineralogical implications
    Phosphorian rich Fe-sulfides- experimental approach
    Powder data for synthetic analogue of a mineral nickelphosphide
    Pressure induced phase transition in synthetic trioctahedral Rb-mica
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    The Re-Mo-S system: new data on phase relations between 400° and 1200° C
    Regionally metamorphosed carbonatite-like marbles from the Varied Group, Moldanubian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic and their Mo-Th-Nb-REE mineralization
    Selected platinum-group minerals from Norilsk Ni-Cu-PGE deposit and their experimental approach
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Solid solutions within the quaternary Co-Fe-Ni-P system
    Solidus temperatures of the selected granitic rocks from the Czech part of the Bohemian Massif
    Substitution of Os and Re in the structure of molybdenite - experimental approach
    Synthesis and crystal structure of PdSnTe
    Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potential nuclear waste disposal phase
    Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potentil nuclear waste disposal pahse
    Synthesis and structure of single-crystal marcasite
    Synthetic Kotulskite - Pd(Te,Sn) solid solution
    Synthetic palladium tellurides, their structures and mineralogical significance
    Synthetic schreibersites (Fe,Ni)3P: Iron and nickel distribution in non-equivalent sites of their crystal structure
    The system Fe-Nb-S and its geological implications
    The system Ni-Sb-Te at 400°C
    The system Os-Mo-S
    Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
    Testing of feldspar cooling geospeedometer- experimental study
    THE SYSTEM Hg-Pt-Se AT 400°C: PHASE RELATIONS INVOLVING JACUTINGAITE
    THE SYSTEM Pd-Sn-Te AT 400°C AND MINERALOGICAL IMPLICATIONS. I. THE BINARY PHASES
    THE SYSTEM Pd-Sn-Te AT 400°C AND MINERALOGICAL IMPLICATIONS. II. THE TERNARY PHASES
    Trigonal Na4(UO2(CO3))
    Troilite formed by sulfurisation: A crystal structure of synthetic analogue
    Variation of unit-cell dimensions of experimentally synthesized members of Fe3P-Ni3P solid solution
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech republic
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
    Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic
    Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
    Water leaching of cesium from selected caesium mineral analogues
    ZACCARINIITE, RhNiAs, A NEW PLATINUM-GROUP MINERAL SPECIES FROM LOMA PEGUERA, DOMINICAN REPUBLIC