Record details

Name
    Drábek, Ondřej
Author of Article
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Combined chemical and mineralogical evidence for heavy metal binding in mining- and smelting-affected alluvial soils
    Effect of illite and birnessite on thallium retention and bioavailability in contaminated soils
    Incubation of air-pollution-control residues from secondary Pb smelter in deciduous and coniferous organic soil horizons: Leachability of lead, cadmium and zinc
    Laboratory Assay of Aluminium Transport through Intact Soil Sample under Controlled Conditions
    Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách
    Seasonal variation of water extractable aluminium forms in acidified forest organic soils under different vegetation cover
    Thallium dynamics in contrasting light sandy soils-Soil vulnerability assessment to anthropogenic contamination
    Thallium dynamics in contrasting light sandy soils-Soil vulnerability assessment to anthropogenic contamination
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese