Record details

Name
    Drábková, Eva
Author of Monograph
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 12-32 Zdice
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-23 Protivanov
Author of Article
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
    Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Marbles of carbonatite character from the Moldanubic varied group at Bližná, Czechoslovakia
    Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Useknuté a heterogenní distribuce obsahů prvků v geologických materiálech