Record details

Name
    Drbohlav, Karel
Author of Article
    Algoritmické modelování horninového prostředí
    Matematické modelování vrstevnatého prostředí