Record details

Name
    Dreiseitl, Ivo
Author of Article
    Některé poznatky o teplotních poměrech naleziště plynu Závod - mesozoikum
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Raw materials policy in the sphere of mineral raw materials and their resources.
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství