Record details

Name
    Drygant, Daniel
Author of Article
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Faunal dynamics across the Silurian-Devonian positive isotope excursions (d13C, d18O) in Podolia, Ukraine: Comparative analysis of the Ireviken and Klonk events
    Lochkovian conodonts from Podolia, Ukraine, and their stratigraphic significance