Record details

Name
    Dubánek, Václav
Author of Article
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí