Record details

Name
    Dudíková Schulmannová, Barbora
Author of Monograph
    Aplikace Dekorační kameny
    Application Decorative stones
    Exkurzní průvodce pro Geopark Vysočina
    Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika
    Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
    Hrady Čech a Moravy, z čeho jsou a na čem stojí
    Internet Database of Decoration Stones
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná
    Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
    Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
    Základní geologická mapa 32-112 Borová Lada
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
    Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice
    Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
Author of Article
    Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
    Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
    Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif)
    Natural resources - Building stones
    Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
    Petrografický a strukturní výzkum v okolí Borových Lad
    Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)
    Význam geologie pro společnost